NL: Enquete voor nieuwe schietstand in België.

Wilt u dat er een schietstand van +600m komt in België?
Help ons dan door het invullen van onze enquête.
Dit duurt slechts twee minuten!
Deze enquête gaat ons helpen om de nodige financiering te verkrijgen voor het bouwen van de stand.

KLIK HIER VOOR TE STARTEN

FR: Enquête pour un nouveau stand de tir en Belgique.

Voulez-vous un stand de tir de +600m en Belgique ?
Aidez-nous en remplissant notre enquête.
Cela ne prend que deux minutes !
Cette enquête nous aidera à obtenir les fonds nécessaires à la construction du stand.

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER